• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020

The Bridge Chapter Holland

24 januari 2020

 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en wenst alle leden welkom. Hij is blij met de ruime opkomst.

Speciale gast: Anna Marie Darey. Consumer Experiece Manager Harley Davidson Benelux. Ze neemt ons aan de hand van een aantal slides mee door enkele ontwikkelingen binnen de HD-organisatie en uiteraard interessante riders informatie betreffende de HD-events in 2020.

 1. Vaststellen aantal aanwezige leden / quorum

Het aantal aanwezige leden is gesteld op 30 naast de 3 aanwezige bestuursleden. Daarmee kan er vandaag gestemd worden.

 1. Notulen ALV 2019

De notulen van de vorige vergadering worden zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 1. Bestuursmutaties

Leon Kimman – assistant-director (+treasurer)

Nieuwe bestuursleden:

Huubke van Boldrik - Dealer Manager

Mariët Franken-van Gaal  - Ladies of Harley Officer

 1. Terugblik 2019

Paul blikt terug op diverse hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Hij meldt o.a. hoe zinnig de motortraining in maart weer was (25 deelnemers). Ook de fantastische Hammburg Harleydays van 27 t/m 30 juni waren een groot succes. Het Chapterweekend 23 t/m 25 augustus naar Duitsland passeert ook de revue. De Market Garden Ride Out op 21 september was een groot succes.

Bijzondere aandacht voor de Ladies of Harley ride-out van 8 september 2019. Dit was een spontaan event met maar liefst 22 deelneemsters.

 1. Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 wordt goed gekeurd door de kascommissie.

 1. Begroting 2020

De begroting is gesteld op 80 betalende leden.

 1. Leden aantallen

Het aantal BCH leden in 2019 is gesteld op 108, waarvan 27 gratis leden als gevolg van aankoop motor. Het eerste gratis jaar is voor ons Chapter het “promotiejaar”. We doen dit als middel om meer leden te verkrijgen. Full HOG lidmaatschap in 2019 zijn 86 leden. 10 leden daarvan hebben nog geen HOG-lidmaatschap bedrag betaald. Zij zullen hierover aangesproken worden met de keuze alsnog betalen of stoppen als lid bij BCH. Want BCH-lidmaatschap houdt verplichting in om ook HOG-lidmaatschap af te sluiten.

 1. Aanpassing in de contributie:

Voorstel 1 is om de contributie per 2020 pro rato toe te gaan passen. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

Voorstel 2 is om het contributiebedrag per 2020 te verhogen. Na enige discussie wordt besloten dit voorstel niet tijdens de ALV in behandeling te nemen (statutair kan dat niet). Dit item gaat mee terug naar het bestuur. Mogelijk wordt hiervoor een extra ALV ingelast.

 1. Kascommissie

De kascommissie is akkoord met de financiële verantwoording waarop de Ledenvergadering decharge geeft voor het gevoerde beleid. De Kascommissie 2020 blijft bestaan uit Wout van der Zandt en Jaap Jan Meulman vervangt Hans Koopmans (die 2 jaar in de kascommissie heeft gezeten).

 1. HOG trainingen

De diverse HOG trainingen worden toegelicht (o.a. die van april) waarmee je Roadcaptain kunt worden. Leden worden opgeroepen zich voor deelname Roadcaptain te melden. 

 1. BCH activiteiten

Op de sheet wordt het overzicht van de BCH activiteiten gepresenteerd. Deze zijn ook zichtbaar op het bord bij Big-Rivers en uiteraard op de site.

 1. BCH ambities

Verteld wordt over het eerdere plan om als BCH deel te nemen aan een Dutch HOG Rally 2022. Helaas is dit idee niet rondgekomen omdat er 2 grote landelijke Chapters af zijn gehaakt.

In 2022 bestaan we 25 jaar. Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers om in de jubileum commissie te gaan zitten om een plan voor een party uit te werken. Mariët, Inge, Jaap Jan en Sieb geven zich hiervoor op.

Ander idee is een Bridge Chapter app. Dit idee vergt een aanzienlijke investering en jaarlijkse kosten. Hiervoor is het nodig extra gelden te vinden. We vragen aan de vergadering leden om in een sponsorcommissie te gaan zitten. Hiervoor worden eveneens vrijwilligers gevraagd.

 1. Rondvraag.

Sint Petersburg: De vraag is of wij als Chapter in 2022 deel gaan nemen. Bestuur heeft nog geen standpunt ingenomen.

De ALV gaat akkoord met het gevoerde beleid en de financiële verantwoording.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 21:25 de vergadering.

 

Terug naar chapterpagina