• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

                                                                                 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019

The Bridge Chapter Holland

25 januari 2019

 

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en wenst alle leden welkom.Hij is blij met de opkomst gezien de sneeuw die moest worden getrotseerd.

 2. Vaststellen aantal aanwezige leden / quorum
  Het aantal aanwezige leden is gesteld op 11 naast de 5 bestuursleden. Daarmee kan er vandaag gestemd worden.

 3. Notulen ALV 2018
  De notulen van de vorige vergaderingworden zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 4. Bestuursmutaties
  Voorzitter (PaulBrouwer), secretaris (Erik-JanZwiep) en activity officer(NicoTap) zijn herkiesbaar en blijven aan.
  Media officer (Alex) treedt af.
  Treasurer wordt Leon Kimman.
  Media officer wordt EdkorPolman.

 5. Terugblik 2018
  Nico blikt terug op diverse hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Hij meldt o.a. hoe zinnig de motortraining in April weer was (20 deelnemers). Ook de fantastische ride out i.s.m. the Old Pickup Club wordt aangehaald, niet alleen vanwege de zeer smakelijke BBQ waar die rit mee eindigde, maar ook vanwege de mooie opkomst (30 deelnemers). Expliciet wordt ook de rit naar Praag gememoreerd; het grootse European HOG evenement vanwege het 115-jarige HD bestaan waar een groep van 43 deelnemers (BCH leden + klanten) naar toe zijn geweest. Ook het Chapter weekend naar Duitsland (Teutoburgerwald) passeert de revue.

 6. Jaarrekening 2018
  De jaarrekening 2018 wordt goed gekeurd.

 7. Leden aantallen
  Het aantal BCH leden in 2018 is gesteld op 84, waarvan 36 gratis leden als gevolg van aankoop motor. Het eerste gratis jaar is voor ons Chapter het “promotiejaar”. We doen dit als middel om meer leden te verkrijgen.
  Het aantal HOG leden is gesteld op 56 leden.

 8. Begroting 2019
  De begroting 2019 is gebaseerd op 2/3 conversie van “gratis lid” naar betalend lid. Dit leidt tot verwachtte inkomsten van € 2392,-.
  De andere kant van de begroting - de diverse kosten worden eveneens toegelicht. Het verwachtte reserve wordt gesteld op € 923,-.
  De begroting wordt goedgekeurd.

 9. Kascommissie
  De kascommissie is akkoord met de financiële verantwoording waarop de Ledenvergadering decharge geeft voor het gevoerde beleid.
  De Kascommissie 2019 blijft bestaan uit Hans Koopmans en Piet van der Linden wordt vervangen door Wout van der Zandt.

 10. HOG trainingen
  De diverse HOG trainingen worden toegelicht (o.a. die van 7 april ) waarmee je Road Captain kunt worden.
  Leden worden opgeroepen zich voor deelname Road Captain te melden.

 11. HOG rally’s
  De HOG rally’s zijn te vinden op de site van HOG Benelux. Speciale aandacht in de ALV voor the European HOG Rally die dit jaar in Garderen is op 30 mei a.s. Ook BCH zal een ride out wijden aan dat specifieke event.
  BCH zal dit jaar ook deelnemen op 28 juni aan het Hamburg Harley event. Er zijn 49 deelnemers al ingeschreven!

 12. Rondvraag
  Er wordt gevraagd hoe en wanneer de betaalverzoeken verstuurd worden.
  De ALV gaat akkoord met het gevoerde beleid en de financiëleverantwoording.

 13. Sluiting
  De voorzitter sluit om 21:05 de vergadering.

 

Terug naar chapterpagina