• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

                                                                                 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

The Bridge Chapter Holland

26 januari 2018

 

 

 1. Opening

De voorzitter heet alle leden van harte welkom. De opkomst op de ALV is 15 leden.

 

 1. Agenda

De agenda ALV wordt als voorgesteld vastgesteld.

 

 1. Notulen ALV 2016 (16-12-2016)

De notulen ALV 2016 worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Terugblik 2017

Er wordt kort teruggeblikt op de diverse ritten die in 2017 zijn gereden. De motor training was wederom een groot succes. Ook het geslaagde Chapter weekend werd gememoreerd. Helaas was de opkomst bij de diverse ritten teleurstellend, op de open ride outs na.

 

 1. Jaarrekening/ kascommissie

De jaarrekening wordt gepresenteerd en vastgesteld. Deze is door de (interim) kascommissie (Daan Leutscher/ Piet van der Linden) gecontroleerd waarbij geen bijzonderheden zijn vast gesteld. De kascommissie is bereid haar taak te behouden in 2018.

 

 1. Bestuursmutaties

Paul Beekman (assistent director/charity officer) is tussentijds afgetreden. Raymond de Weert gaat eveneens aftreden is niet herverkiesbaar als treasurer. Te bekrachtigen in de ALV bestuurslid Alex Keil – Media officer.

Vacatures zijn Treasurer. Head Road captain. Leden worden uitgenodigd zich hiervoor te kandideren. Abe Gras heeft zich als geinteresseerde gemeld.

 1. Leden aantallen

Er wordt een sheet gepresenteerd met de leden aantallen. Einde jaar staat de teller op 56 leden. Na een daling als gevolg van de splitsing is er gedurende het jaar toch weer sprake van nieuwe instroom (10 nieuwe leden in 2017). We zien graag dat deze trend zich doorzet.

 

 1. Lidmaatschap en contributie

Het bestuur licht de verbinding HOG/ chapter nogmaals toe.

De bedragen voor contributie zijn: Full member € 37,50 + HOG lidmaatschap € 75,- Sponsorleden € 20,-. Er zijn grote issues met het aanmelden van het HOG lidmaatschap. Om dit issue te adresseren, is er een voorlopige oplossing waarbij er een Nederlands banknummer beschikbaar is voor een reguliere overboeking.

 

 1. Verwachtingen aan leden

De voorzitter houdt een pleidooi over de verwachtingen die we als vereniging naar leden hebben:

 • Opkomst leden bij de ritten.
 • Actieve deelname aan de club.
 • Meer roadcaptains.
 1. HOG trainingen en HOG ralleys

Voor de route jaarplanning wordt verwezen naar het bord en er wordt specifiek gewezen op de Road captain training 2018 op 7 en 8 april. Leden worden opgeroepen zich hiervoor te melden. De HOG ralleys worden ook benoemd.

 

 

 1. Rondvraag

Er wordt verzocht om de (nog niet vastgestelde) ALV notulen voortaan eerder terug te koppelen naar de leden. Af wordt gesproken deze notulen na voorlopige vaststelling met de leden te delen.

Leon meldt dat hij dit jaar naar Faak gaat.   Andere leden zijn welkom aan te sluiten.

Geen andere punten.

 

 1. Sluiting

Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.

Terug naar chapterpagina