• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

26 februari 2021

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen aantal aanwezige leden / quorum
3. Notulen ALV 2020
4. Bestuursmutaties
5. Terugblik 2020
6. Jaarrekening 2020
7. Begroting 2021
8. Lidmaatschap, Leden en Aantallen
9. Contributie
10. Kascommissie
11. HOG trainingen
12. Bridge Chapter commissies en activiteiten
13. Bridge Chapter ambities
14. Rondvraag

Terug naar chapterpagina