• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

Beste leden, sponsorleden en geïnteresseerden,
 
Langs deze weg wil ik jullie meedelen dat ik - samen met mijn Anneke - heb besloten om mijn activiteiten voor het Chapter te beëindigen. Na tien jaar actief te zijn geweest binnen het bestuur van het Chapter wordt het tijd om het stokje over te dragen. Ik ga niet weg en blijf motorrijden als lid van het Chapter, maar dit besluit heeft wel wat voeten in aarde.
 
Vrijwel tegelijkertijd met mijn besluit hebben ook Nico Tap en Erik-Jan Zwiep te kennen gegeven te willen stoppen met hun activiteiten. Ieder om hun eigen specifieke reden. Gelukkig genoeg waren wij als bestuur al in gesprek met mogelijke kandidaten; leden die aangegeven hebben wel iets voor het Chapter te willen betekenen. Uiteraard kan ieder van de stemgerechtigde leden (Full-member en HOG-lid) zichzelf of een ander als kandidaat voor een functie aanmelden. 
 
Zowel mijn vertrek als dat van Nico en Erik-Jan en de invulling van de daardoor openstaande functies zullen moeten worden bekrachtigd in een Algemene Ledenvergadering. Vanwege de Corona-maatregelen gaan we hiervoor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitroepen in digitale vorm. Dit betekent dat jullie vanaf heden 14 dagen de tijd hebben om een kandidaatstelling te doen; dat kan tot 21 oktober 2020 om 18:00 uur. Kandidaatstelling kan gedaan worden door een mail te sturen naar
bestuur@bridge-chapter.nl
 
Mochten er geen andere kandidaten zijn, dan volgt daarna een digitale ALV-stemming. Dit geldt alleen voor stemgerechtigde leden; zij ontvangen daarvoor een uitnodiging per mail.
Zijn er wel kandidaten aangemeld, dan zullen we daar eerst gesprekken mee aangaan en vervolgens de digitale ALV-stemming aanvangen.
Bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zullen de kandidaten worden benoemd.
 
Op dit moment doen wij als Bestuur van het Chapter de onderstaande voordracht.

Paul Brouwer
Director The Bridge Chapter Holland