• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
  Welkom op de website van The Bridge Chapter Holland.

Lid worden?

Misschien ben je wel eens mee geweest met een ride-out, heb je deelgenomen aan een andere activiteit van het chapter of ben je gewoon enthousiast geworden tijdens een bezoek aan onze website en wil je meteen lid worden? Dat kan!

Ons chapter is een officieel HOG-chapter en daarom is nu nog het lidmaatschap van de HOG een voorwaarde om lid te kunnen worden van ons chapter. Het bestuur werkt echter aan de mogelijkheid om je aan te kunnen sluiten bij ons chapter zonder HOG-lidmaatschap. Er zal dan uiteraard geen sprake zijn van een volledig lidmaatschap, maar het geeft ongetwijfeld voldoende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen op de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgelegd.

Voor een volwaardig chapter lidmaatschap moet je nu dus ook nog lid zijn/worden van de HOG. Hiervoor kun je terecht op de officiële HOG-website.

Lid worden van de HOG

Het Bridge Chapter Holland kent (nu nog) twee lidmaatschapsvormen:

 1. Full Memberschip voor € 37,50 per jaar. Dit is bedoeld voor zelf-rijdende leden, gekoppeld aan het Full of Associate HOG Membership.
 2. Sponsor Membership voor € 20,- per jaar. Dit is bedoeld voor de meerijdende duopassagier van een Full Member.

Vrijwaring:
Met aanvaarding van het lidmaatschap verklaar je dat deelname aan activiteiten, wel of niet georganiseerd door of namens het bestuur van The Bridge Chapter Holland, geheel voor eigen risico en rekening is. Het bestuur van The Bridge Chapter Holland, noch haar afzonderlijke bestuursleden, noch door het bestuur aangewezen officers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit activiteiten door of namens The Bridge Chapter Holland georganiseerd.